realizace zahrad

údržba zahrad

Péče o trávník

Okrasný trávník vyžaduje velké množství péče během vegetace, pokud tuto péči neposkytujeme, nebude nikdy dosaženo pěkného vzhledu. Pro jeho udržení stačí dodržovat pár základních pravidel a pravidelně se o travní porost starat. Během vegetačního období je nezbytné provádět tyto činnosti: vertikutace, hnojení, likvidace plevelů, kosení, závlaha, likvidace mechu, ošetření proti chorobám a škůdcům a vyhrabávání travní plsti.

 • Vertikutace - důležitá činnost na jaře a v létě. Podrobnější informace naleznete ve zvlášním článku věnovaném vertikutaci
 • Hnojení - je důležitou součástí péče o trávník, protože při sečení spolu s travní hmotou odnášíme značné množství živin a asymilátů. Trávník se tak vyčerpává a kvalita drnu klesá, tomu lze předejít dodáváním anorganických hnojiv, travních substrátů nebo kompostu. Mezi základní anorganická hnojiva patří dusík, fosfor, draslík, hořčík a vápník. Tyto živiny dodáváme několikrát za rok zpravidla 2-3x. Na jaře následuje hnojení po vertikutaci, hnojivo musí mít vyšší obsah dusíku pro rychlejší růst. V létě hnojíme vyváženým hnojivem, které dodá trávníku potřebné živiny v ideálním poměru. Při hnojení v létě se nedoporučuje hnojit za horkých a slunečných dnů. Na podzim se hnojí s hnojivem s vyšším obsahem draslíku, pro lepší vyzrávání pletiv. Organické hnojivo se může aplikovat od jara do podzimu, čímž se zlepší vlastnosti půdy.
 • Likvidace plevelů - tato činnost je důležitá pro vzhled trávníku. Plevely se můžou likvidovat chemicky nebo mechanicky. Chemická likvidace spočívá v aplikaci herbicidu na dvouděložné plevely, tyto látky aplikujeme za pěkného počasí a bezvětří (po aplikaci je nutné, aby nepršelo min. 6 hodin). Mechanická likvidace znamená likvidovat plevely pletím, do jisté míry vertikutací a sečením.
 • Kosení - kvalitní sekání je základem pro pěkný vzhled trávníku. S první sečí začínáme zpravidla od konce dubna, ale záleží na vývoji počasí. Na jaře a v létě jsou frekvence sečí častější, na konci léta a na podzim už sečeme pravidelně jednou za 14 dní. Naposledy sečeme koncem října až začátkem listopadu, aby trávník do počátku zimy dorostl do výšky 5cm. Výšku travního drnu regulujeme dle typu trávníku, nejčastěji ale sečeme na výšku 2-3cm, u golfového greenu je tato výška snížena na 0,5cm, u parkových trávníků 1,5cm. Při seči by neměla být odstraněna více než 1/3 výšky porostu.
 • Závlaha - Dostatek vody je důležitou součástí pro růst a vývoj trávníku, na druhou stranu dlouhodobý nadbytek vody škodí. Závlaha by měla probíhat v pravidelných intervalech nejlépe večer, kdy nižší teploty regulují výpar vody a závlaha je tudíž účinější. Zavlažovat by se mělo taktéž po každé seči (trávník se snaží dorůst do původní výšky, proto spotřebovává více vody).
 • Likvidace mechu - mech v trávníku signalizuje, že něco není v pořádku, většinou se jedná o tyto příčiny:

  • půda neobsahuje dostatek živin a humusu (mech je nenáročný na půdu a živiny, proto snadno konkuruje ušlechtilému trávníku, který naopak náročný je).
  • příliš zastíněná plocha, u této příčiny se dá mech neustále likvidovat nebo nahradit stávající trávník půdokryvnými rostlinami (břečťan, barvínek, skalník, ...). Může se též dosít speciální travní směs do stínu.
  • příliš nízké sečení, než trávník doroste do správné výšky, mech v trávníku naroste a začne dusit kulturní trávy.

  Z těchto příčin lze také odvodit možnosti likvidace mechu:

  • správné hnojení jak organickými tak anorganickými hnojivy
  • chemickými přípravky proti mechu
  • mechanická likvidace mechu (jedná se o vyhrabání mechu jak ručními hráběmi tak speciálním strojem na vyhrabávání mechu).

 • Ošetření proti chorobám a škůdcům - tato ochrana není jednoduchou záležitostí, je třeba počítat s tím, že původce onemocnění je přítomen vždy a čeká na vhodnou příležitost, kdy se projeví onemocnění. Z tohoto důvodu je nezbytné udržovat trávník správnou péčí zdravý (toto opatření se nazývá nepřímá ochrana). Druhá možnost je přímá ochrana, kdy aplikujeme chemické přípravky na ochranu rostlin. U trávníku lze též doporučit preventivní ošetření fungicidy na podzim proti fazariozám, plísni sněžné a palušce. Proti škůdcům se dá bránit jen těžce a to: plašičkami proti krtkům a jiným živočichům, chemickými přípravky proti mravencům.
 • Vyhrabání travní plsti - zpravidla se jedná o činnost, která se provádí na podzim, ale není na škodu vyhrabat trávník několikrát za rok. Z trávníku se švédskými hráběmi vyhrabe všechna plsť a stařina, při této činnosti se též odstraňuje mech a jiné nečistoty obsažené v trávníku. Na velké plochy se dá využít speciální stroj na vyčesávání plsti.

Novinky

Právě zakládáme a sečeme trávníky, provádíme také výsadby.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky nebo zájem o naše služby? Kdykoliv nás můžete kontaktovat.

Zasílání novinek

Využijte možnosti nechat si zdarma zasílat novinky, co je potřeba v kterém období na zahradě udělat. Již nikdy nezapomenete například na jarní stříhání stromů. Pošlete nám Vaší emailovou adresu na náš email aktuality@zahradnictvi-bednarik.cz a my Vás budeme pravidelně informovat o nutných sezónních činnostech pro udržení zdravé a krásné zahrady.