realizace zahrad

údržba zahrad

Zakládání trávníků

Trávník je důležitý prvek v zahradě a většinou se jedná o největší celek v zahradě, který by neměl v žádném případě chybět. Hned z několika funkcí, které v zahradě plní:

  • Estetická funkce (vzhled trávníku ovlivňuje estetičnost celé zahrady)
  • Rekreační funkce (trávník je místo pro trávení volného času)
  • Mikroklimaticko-hygienická funkce (snižuje prašnost a hlučnost, mírní teploty mezi dnem a nocí, obohacuje vzduch o kyslík a zvyšuje vzdušnou vlhkost)

Trávník se z odborného hlediska dělí na intenzivní a extenzivní:

  • Intenzivní - jedná se o trávník okrasný a rekreační. Vyžaduje časté kosení, hnojení několikrát za rok, pravidelnou vertikutaci, likvidaci plevele a mechu. Obecně se dá říct, že je náročný na údržbu.
  • Extenzivní - jedná se o trávník lučního a květnatého typu nebo trávník v ovocném sadu. Vyžaduje podstatně méně péče. Kosí se většinou 3x za rok, neprovádí se vertikutace, hnojí se jen výjimečně.

Vlastní zakládání trávníku

Před založením je nejdůležitější zvolit typ trávníku a vybrat správnou travní směs (např. Parková, Golfová, Hřištní, Technická, Luční, ...). Dále je nutné si uvědomit, že trávník bude na stanovišti dlouhou dobu, a proto je důležité správně připravit půdu. Nejvhodnější je půda středně těžká a propustná. Půdu je také dobré vyhnojit kompostem a anorganickým hnojivem (superfosfát, NPK, draselná sůl) a hluboce ji zrýt. Dalším důležitým opatřením je odstranění plevelů jak chemicky tak mechanicky. Tyto činnosti by měly být hotovy dříve než se začne se založením trávníku.

Při zakládání můžeme volit ze dvou variant založení trávníku výsevem nebo položením travního koberce:

  • Výsev - jedná se o levnější variantu, ale konečného vzhledu dosáhneme později. Nejlepší doba pro tuto variantu je od poloviny dubna do poloviny května. Pokud tento termín nestihneme, můžeme vysévat také na podzim od poloviny srpna do poloviny září. Základním předpokladem pro založení kvalitního trávníku je co nejrovnější povrch půdy, toho dosáhnem předseťovou přípravou. Jedná se o nakypření půdy rotavátorem a následné urovnání povrchu a odstranění nežádoucích částic. Poté následuje výsev osiva, většinou se používá 20-30g/m2 a přihnojení startovacím hnojivem. Osivo rovnoměrně rozptýlené po ploše zapravíme do půdy. Na malých plochách použijeme hrábě a na velkých zapravíme osivo vláčením bran. Důležité je, aby osivo po zapravení bylo v hloubce maximálně 1cm. Potom už následuje poslední činnost a tou je válení. Je důležité, aby se povrch utužil a tím se obnovilo vzlínání vody, trávník má potom dostatek vody pro svůj růst.
  • Položení travního koberce - jedná se o drahou variantu, ale v krátkém čase dosáhnete požadovaného estetického vzhledu. Travní koberce je možné pokládat od jara do podzimu. Podmínkou je, že než koberec zakoření do spodní vrstvy, musí se zalévat. Před samotným položením musíme správně připravit půdu, stejně jako u výsevu: nakypříme, urovnáme, odstraníme nežádoucí částice, přihnojíme a uválíme. Poté je možné začít pokládat travní koberec. Přitom je nutné dbát, aby na sebe jednotlivé pásy co nejtěsněji navazovaly. Přebytečné kusy v rozích a u okrajů se odřezávají ostrým nožem. Poté co je koberec celý rozložen po ploše, tak se povrch znovu zaválí. Při dobré závlaze bude trávník plně zakořeněný a srostlý zhruba za 20 dní.

Novinky

Právě zakládáme a sečeme trávníky, provádíme také výsadby.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky nebo zájem o naše služby? Kdykoliv nás můžete kontaktovat.

Zasílání novinek

Využijte možnosti nechat si zdarma zasílat novinky, co je potřeba v kterém období na zahradě udělat. Již nikdy nezapomenete například na jarní stříhání stromů. Pošlete nám Vaší emailovou adresu na náš email aktuality@zahradnictvi-bednarik.cz a my Vás budeme pravidelně informovat o nutných sezónních činnostech pro udržení zdravé a krásné zahrady.